messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 21
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 21
รายงานระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (วิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพและกระบวนการทำงาน) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 30
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 30
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 79
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 51
รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 70
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 78
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 43
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 82
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 37
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 95
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 74
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 73
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 82
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2