เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
account_box คณะผู้บริหาร
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 044-300738
นายสุพี ผินนอก
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 084-0372333
นายจรัส งดกระโทก
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 087-2405195
นายเสน่ห์ กาศกระโทก
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 090-2821310
นายพรหมพิริยะ ทิศรักษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 094-5152333