messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 88
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 86
ประกาศเรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งในตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 306
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 96
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 93
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 108
ประชาสัมพันธ์รับโอน ย้าย พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 106
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 106
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 141
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 164
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 163
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 182
รายงานการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 177
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 171
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 172
รายงานระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพและกระบวนการทำงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 161
21 - 36 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2