เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder กิจการสภา
insert_drive_file ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ และกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยที่่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
1 - 20 (ทั้งหมด 63 รายการ) 1 2 3 4