เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder กิจการสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่2 ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยที่่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยที่่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ และสมัยแรก ประรจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาล ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file รายงานการประชุมสภฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยแรก ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาฯ 16 กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
1 - 20 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3