messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 34
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 93
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 111
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 142
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 74
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 537
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 106
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 124
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 107
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1