ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองชงโค หมู่ 11 จากไร่นายตั๋ว ก้อกระโทก ถึงไร่นายคำล่า ศรีพั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง