ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระโทก หมู่ที่ 8 จากหลังวัดบุกระโทก ถึงสระประมงโรงเรียนบุกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง