ชื่อเรื่อง : ซื้อยาง จำนวน ๔ ล้อ พร้อมเปลี่ยน ติดฟิล์มกระจก สำหรับรถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ขง ๒๕๗๓ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง