ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ขง ๒๕๗๓ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง