ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระโทก หมู่ที่ 8 จากบริเวณบ้านนายหนูหริ่ง ถึงบริเวณเขตทางหลวงหัวแหลม-สระมะค่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำลังแสดงไฟล์....