ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ขง ๒๕๗๓ นครราชสีมา และรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กบ ๑๖๙๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง