ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0033 จำนวน 1 เครื่อง และNotebook Acer Aspire A315-53g หมายเลขครุภัณฑ์461-62-0037 จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง