ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางวันนา บุญสิงห์ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางใหม่ ปะวันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง