ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นายสุบรรณ ศรีกำพล ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายตี๋ หมอกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง