ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้องมุงหลังคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง