ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถแบคโฮปรับเกลี่ยบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง