ชื่อเรื่อง : คำสั่ง มอบอำนาจและมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

ชื่อไฟล์ : f7PRreIWed45628.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้