ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

ชื่อไฟล์ : qWXY36rMon44925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้