ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศในรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอริคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๒๕๓ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง