ชื่อเรื่อง : มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : GpV8XMJFri43124.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้