ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบตำแหน่ง ระบบวิทยฐานะ

ชื่อไฟล์ : KVuNyuPMon103519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้