ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพลดรายจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชื่อไฟล์ : 2ljK8AaThu20238.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้