ชื่อเรื่อง : ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเสนอราคา

ชื่อไฟล์ : GxiKxzhFri31528.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้