messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายโยธิน จีนดอน ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนานางยวน กอบกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 399
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นายสาย พยัคฆ์จันทร์ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณวัดเดชพรอุดมฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 384
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางลำดวน ดินกระโทก ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางประนอม บวชกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 384
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองชงโค หมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางอบ อินประโคน ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหอถังประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 389
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นายสมนึก สุขกาย ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณถังประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 381
rss_feed จ้างจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 394
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกุจอก หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายจำลอง วงศ์พินิจ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณคุ้ม 3 หนองรังกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 381
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นโตรงการบริเวณไร่นายเลียบ ครึมกระโทก ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายพล ทอนกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 394
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายสนั่น น้อมเกลี้ยง ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าบริษัทซีเคแอนด์ซันฟาร์ม จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 402
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองชงโค หมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้นโครงการสามบ้านนายติ๋ว หงิมกระโทก ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายประสาน โมรานอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 389
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้นโครงการสามแยกถนนคอนกรีต ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายลาม ไทยยิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 387
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสามแยกถนนคอนกรีต ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายมานะ นิลแท้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 368
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่2 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายวิโรจน์ ช่างโคกสูง ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณสามแยกถนนหลังอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 375
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ บ้านนางหนูพัด กองกูล ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณที่นานายทองศรี นิราราษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 366
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางวาสนา คำกรองทิพย์ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายสังเวียน กรุยกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 192
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านสามแยกถนนลาดยาง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายสามารถ ประสงค์กล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 191
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณที่นานางยวน กอบกระโทก ถึง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายบุญ กาศกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 408
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสามแยกถนนคอนกรีตบ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่สนั่น ทิพย์นางรอง บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 412
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณวงเวียนตลาด ถึง บ้านนางกระถิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 375
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณซอยหลังตลาด ถึง สามแยกถนนลาดยาง บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 404
rss_feed จ้างวางท่อเมนต์ประปาส่งน้ำดีบ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 401
rss_feed จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสารเพขร หมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางน้อย โสมีศรี ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายวันทอง ชนะน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 403
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นายไพรวัลย์ โพธิ์ และสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายวัชรินทร์ คมจักรกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 386
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นายเบิ้ม ดังกระโทก และสิ้นสุดโครงการบริเวณหอถังประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 396
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานและสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 400
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 408
rss_feed วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 391
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานและสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 416
701 - 728 (ทั้งหมด 728 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15