messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 264
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๗๒๑ หมายเลชครุภัณฑ์ ๐๐๓-๔๗-๐๐๐๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 254
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๗๒๑ หมายเลชครุภัณฑ์ ๐๐๓-๔๗-๐๐๐๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 246
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๗๒๑ หมายเลชครุภัณฑ์ ๐๐๓-๔๗-๐๐๐๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 258
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๗๒๑ หมายเลชครุภัณฑ์ ๐๐๓-๔๗-๐๐๐๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 263
rss_feed ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายหนูหริ่ง ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทางไปถนนหัวแหลม - สระมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 263
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้องมุงหลังคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 266
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าตัดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 263
rss_feed ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 251
rss_feed จ้างเหมารถแบคโฮปรับเกลี่ยบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 284
rss_feed ซื้อวัสดุอื่นสำหรับโครงการคัดแยกขยะ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 277
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายหนูหริ่ง ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทางไปถนนหัวแหลม - สระมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 271
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุกุดจอก หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางมะลิ ปลิวกระโทก ถึง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณข่างวัดบุกุดจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 280
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุกุดจอก หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางมะลิ ปลิวกระโทก ถึง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณข่างวัดบุกุดจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 301
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุกุดจอก หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางมะลิ ปลิวกระโทก ถึง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณข่างวัดบุกุดจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 151
rss_feed จ้างเหมาโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 274
rss_feed จ้างเหมาโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 266
rss_feed วัสดุก่อสร้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 279
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 279
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 284
rss_feed จ้างเหมารถแบคโฮขุดถอนรากต้นโพธิ์และขนไปทิ้งบ่อขยะบริเวณหน้าห้องน้ำตลาดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 291
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 279
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๔๖๓๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 309
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานและสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 298
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กบ ๑๖๙๒ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๓ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 307
rss_feed จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 295
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานและสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 333
rss_feed ซื้อยางรถบรรทุกติดจั้งเครนไฮดรอริคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 86-4253 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 309
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 342
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวแรต ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 315
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานและสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 321
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ ๔ สูบ ๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ ๔ สูบ ๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 329
rss_feed ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ผธ ๕๖๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 325
rss_feed ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ผธ ๕๖๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 328
rss_feed ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 331
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 จำนวน 20 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 336
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 338
rss_feed ซื้อบาร์เลื่อยยนต์ พร้อมโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 321
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 304
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 324
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ศพอส.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต บ้านพงพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 338
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ๒๒๐ โวลต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 343
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 357
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ จากบ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหัวแรต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๐๐ ตาราเมตร เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวันครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 342
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งพร้อมติดตั้งโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 386
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ศพอส.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต บ้านพงพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 360
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ศพอส.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต บ้านพงพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 395
551 - 600 (ทั้งหมด 734 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15