messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องกองการศึกษา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายณรงค์ สุกใส ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายเชิด ดังกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 198
rss_feed จ้างก่อสร้างหินคลุก บ้านมอสูงซับเจริญ หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณเขตทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๑๔๑ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณซอยข้างร้านพลวัฒน์เฟอร์นิเจอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 226
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ซอยข้างปั๊ม ปตท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ซอยข้างปั๊ม ปตท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 205
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 216
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางกัลยา ดึกกระโทก ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 217
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 217
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 209
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 238
rss_feed จ้างก่อสร้างขยายเขตประปา บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองหัวแรต จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 217
rss_feed จ้างขยายเขตประปา บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 215
rss_feed วัสดุเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 206
rss_feed จ้างเหมารถแบคโฮปรับเกลี่ยบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 211
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 212
rss_feed ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 241
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายธงชัย อยู่จันทร์ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายเชาวฤทธิ์ ดังกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 227
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายประณีต ด่านกระโทก ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณเขตทางหลวงหมายเลข ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 217
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายธงชัย อยู่จันทร์ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายเชาวฤทธิ์ ดังกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 220
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายประณีต ด่านกระโทก ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณเขตทางหลวงหมายเลข ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 216
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายวีระ สันโต ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณอ่างเก็บน้ำซับหวาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 185
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนลาดยางกลางบ้านโนนสะอาด ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางแววตา ดีนารัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 194
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหลังวัดบุกุดจอก ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายลอง ดินกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 190
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสิ้นสุดถนนคอนกรีต ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายบุญล้อม หมั่นกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 208
rss_feed เช่าที่ดินกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 219
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสิ้นสุดถนนคอนกรีต ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายบุญล้อม หมั่นกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 226
rss_feed เช่าที่ดินกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 231
rss_feed ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 219
rss_feed จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และนำเข้าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 236
rss_feed จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และนำเข้าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 217
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 223
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 226
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายวีระ สันโต ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณอ่างเก็บน้ำซับหวาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 248
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหลังวัดบุกุดจอก ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายลอง ดินกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 256
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองหิน ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายสุเทพ เจนฤทัยธรรม โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 246
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองชงโค หมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณห้างหุ้นส่วนจำกัดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่มันสำปะหลังนายสนั่น กรวยสวัสดิ์ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 242
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสิ้นสุดถนนคอนกรีต ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณสี่แยกคุ้มโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 236
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายพศิน กาดกลางดอน ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่ ร.ต.ต.เอกชัย สิวกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 215
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสามแยกบ้านนางแถม ลอยพิมาย ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 219
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสามแยกบ้านนางแถม ลอยพิมาย ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 256
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 274
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายพศิน กาดกลางดอน ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่ ร.ต.ต.เอกชัย สิวกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 248
rss_feed ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองหิน ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายสุเทพ เจนฤทัยธรรม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 266
rss_feed ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองหิน ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายสุเทพ เจนฤทัยธรรม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 271
rss_feed เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดกลาง ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านมอสูงซับเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหัวแรต เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 281
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 258
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุกุดจอก หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางมะลิ ปลิวกระโทก ถึง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณข่างวัดบุกุดจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 245
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๗๒๑ หมายเลชครุภัณฑ์ ๐๐๓-๔๗-๐๐๐๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๗๒๑ หมายเลชครุภัณฑ์ ๐๐๓-๔๗-๐๐๐๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 153
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับกระจกโค้งจราจรแบบมีหมวกพร้อมขาติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 262
501 - 550 (ทั้งหมด 734 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15