เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (25 ภาพ)
รายละเอียด : เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรค ตลอดจนลดอัตราการป่วยและสูญเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้า เพื่อให้อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ออกไปฉีวัคซันให้กับหมา-แมว ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ในเขตพื้นตำบลหนองหัวแรต (พฤษภาคม – มิถุนายน 2563)
ผู้โพส : admin