เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลาย ปลอดภัยไข้เลือดออก (34 ภาพ)
รายละเอียด : เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ได้ดำเนินโครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลาย ปลอกภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตลอดจนลดอัตราการป่วยและสูญเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก โดยออกฉีดพ่นหมอกควันให้กับประชาชนในพื้นที่ 15 หมู่บ้าน โรงเรียน วัด ในเขตพื้นตำบลหนองหัวแรต
ผู้โพส : admin