messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
เยี่ยมความเป็นอยู่ และสุขภาพของผู้มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ตามโครงการ "พชต.หนองหัวแรต สร้างตำบลสุขใจ คนไทยใส่ใจดูแลกัน คนตำบลเดียวกันไม่ทิ้งกัน (10 ภาพ)
รายละเอียด : เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ร่วมกับ รพสต.บุกระโทก ลงเยี่ยมความเป็นอยู่ และสุขภาพของผู้มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ตามโครงการ "พชต.หนองหัวแรต สร้างตำบลสุขใจ คนไทยใส่ใจดูแลกัน คนตำบลเดียวกันไม่ทิ้งกัน"
ผู้โพส : admin