messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 14
ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 6
คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 8
สรุปคำวินิจฉัยคณะกรรมการฯ 2564-05 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 260
สรุปคำวินิจฉัยคณะกรรมการฯ 2564-04 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 255
สรุปคำวินิจฉัยคณะกรรมการฯ 2564-03 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 263
สรุปคำวินิจฉัยคณะกรรมการฯ 2 กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 290
สรุปคำวินิจฉัยคณะกรรมการฯ 8 ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 311
สรุปคำวินิจฉัยคณะกรรมการฯ 3 พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 334
สรุปคำวินิจฉัยคณะกรรมการฯ 14 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 313
สรุปคำวินิจฉัยคณะกรรมการฯ 13 กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 311
สรุปคำวินิจฉัยคณะกรรมการฯ 20 มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 307
สรุปคำวินิจฉัยคณะกรรมการฯ 4 มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 309
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1