messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 40
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 47
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 แก้ไขครั้ง 3/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 22
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 แก้ไขครั้ง 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 50
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 35
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้ง 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 101
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 78
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 7 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 179
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 174
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 179
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 192
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 229
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 170
ประกาศ สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 240
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 177
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 170
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 169
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 415
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 429
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1