messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การจัดให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 3
ประกาศ ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคล เทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 304
การนำผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 314
ประกาศ แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 312
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 322
บันทึก คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 328
รายงานสรุปผลการสำรวจปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 312
แบบสำรวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 311
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1