เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
insert_drive_file ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศ การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file มติ กทจ นม ครั้งที่5-2565 เมื่อวันที่25พค65 เห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3ปี(2564-2566) ของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง3ป(2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file การประกาศปรับปรุงโครสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลและประกาศกำหนดส่วนราชการของเทศบาล กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการและการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามแผนอัตรากำลัง3ปี (พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file กำหนดส่วนราชการของเทศบาล กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายใน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แบบแสดงภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (รวมเงินอุดหนุน) เทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file ประกาศ ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาล ตามแผนอัตากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-266) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file ประกาศ กำหนดส่วนราชการของเทศบาล กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file บัญชีรายชื่อขอกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการ ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file ประกาศ การจัดพนักงานเทศบาลสามัญลงสู่ตำแหน่งตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file ใบกำหนดหน้าที่งาน Job description (คำบรรยายลักษณะงาน) เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1