เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder แบบคำขอใบอนุญาตของกองช่าง
insert_drive_file ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านหรืออาคาร
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมอาคารประเภทที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ใบแจ้งการขุดดินหรือถามดิน (แบบ ขถด.1)
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คำขอโอนใบอนุญาต แบบ นบ.15
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ นบ.2)
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คำขอแก้ไขใบอนุญาต
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1