messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 281
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานปลูกป่า ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 290
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 244
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 257
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 240
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 254
ประกาศ เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 239
ประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 489
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 236
แผ่นพับพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 81
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 266
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศฯ เกี่ยวกับการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 249
ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 245
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 254
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 255
เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 268
เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 271
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา กรมการจัดการงาน กระทรวงแรงงาน บริการออนไลน์ e-service poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 288
ประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำในการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 233
ประชาสัมพันธ์ การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 255
121 - 140 (ทั้งหมด 176 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9