messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากมีการก่อสร้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนสี่แยกโชคชัย - หนองมัน โปรดใช้เส้นทางหลวงด้วยความระมัดระวัง ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 7 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 160
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 264
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 252
ประชาสัมพันธ์ลานกีฬา/สนามกีฬา ตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 20
ข้อมูลตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 29
การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดที่อยู่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐาน ใน 7 ด้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 172
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 247
รู้จักการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 120
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 264
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 221
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 253
ลดขยะช่วยโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 97
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 329
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 274
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ที่ 419/2564 ลงวันที่31 พ.ค.64 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 285
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 305
ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 289
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 234
แผนการดำเนินงานนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 234
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา " งาน korat job fair 2021 นัดพบแรงงานออนไลน์ online" poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 266
101 - 120 (ทั้งหมด 176 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9