messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 139
ประชาสัมพันธ์ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 109
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 58
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 78
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 112
ประชาสัมพันธ์การงดใช้ถุงพลาสติก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 33
ประชาสัมพันธ์การับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 153
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 115
สารที่อยู่ในบุหรี่ และผลกระทบทั้งต่อตัวผู้สูบและคนรอบข้าง เกร็ดความรู้จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 50
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 102
ประกาศเรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งในตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 102
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 187
ประชาสันธ์การให้ความรู้เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 29
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 191
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 212
การประชาสัมธ์เรื่องการประหยัดน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 36
ไวรัสตับอักเสบ คืออะไร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 124
ประชาสัมพันธ์รับโอน ย้าย พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 148
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 173
81 - 100 (ทั้งหมด 176 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9