เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
photo เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาแผ่นดิน
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวแรตและนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสมัครลงทะเบียนจิตรอาสาพระราชทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และชาวสวนปาล์มน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
photo ภัยเงียบที่อันตราย (ฝุ่น PM2.5 ตัวปัญหาของคนเป็น "หอบหืด")
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
photo ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ ให้ประชาชนผู้ประกอบการที่แสดงหรือติดตั้งป้ายได้ทราบเบี้องต้น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo เรื่อง การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file เรื่อง มาตรการและแนวทางป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ความรู้เรื่องการจัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file แผ่นพับ คิดก่อนทิ้งขยะมอบรอยยิ้มให้ชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
61 - 77 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2 3 4