messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรตประกาศกำหนดระยะเวลสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2567 หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 29
หยุดเผาลด PM.25
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 5
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเวลาดำเนินการตามประราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 65
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 51
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 28
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 44
ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 38
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง การประมูลให้เช่าห้องน้ำในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 43
ประกาศคณะกกรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัด เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2566 - 2569 (เพิ่มเติม) ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 38
ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 39
ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ 6 จากบริเวณทางหลวงหมายเลย 24 ถึงบริเวณบ้านนายอำนวย วงศ์พล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 21
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 49
นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 3
ประชาสัมพันธ์ การรับคำขอช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (ผ่านออนไลน์) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 41
ประชาสัมพันธ์ เบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 40
ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 27
ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดฯ และหัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 30
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 1
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่มีความชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 116 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 125
21 - 40 (ทั้งหมด 176 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9