messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู๋ที่ 10 จากไร่นางสาย เต็มกระโทก ถึงบริเวณถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านสวรรคค์วารี ตำบลหนองตะไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 3
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน กรกฎาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 4
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมูที่ 15 จากบริเวณตลาดใหม่สามัคคี ถึงบริเวณบ้านซับหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 18
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 จากสนามกีฬา ถึงศาลา SML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
ช่องทางการชำระภาษี ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 28
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระโทก หมู่ที่ 8 จากบริเวณบ้านนายหนูหริ่ง ถึงบริเวณเขตทางหลวงหัวแหลม-สระมะค่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่สามััคคี หมู่ที่ 15 จากบริเวณไร่นายพร แจ้งบุญมาก ถึงบริเวณไร่นายประณีต ชาวป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 25
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระโทก หมู่ที่ 8 จากบริเวณบ้านนายหนูหริ่ง ถึงบริเวณเขตทางหลวงหัวแหลม-สระมะค่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 19
ประชาสมพันธ์โครงการออกโฉนดเพื่อการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 38
ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 28
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 88
ประกาศ การรับสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารขยะตำบลหนองหัวแรต
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 36
ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 20
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 209
ประชาสัมพันธ์ การตรวจวิเคราะห์น้ำ
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลให้เช่าในห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 43
1 - 20 (ทั้งหมด 176 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9