เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลให้เช่าในห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรตประกาศกำหนดระยะเวลสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2567 หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเวลาดำเนินการตามประราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
photo ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
photo ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
photo ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง การประมูลให้เช่าห้องน้ำในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศคณะกกรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัด เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2566 - 2569 (เพิ่มเติม) ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ 6 จากบริเวณทางหลวงหมายเลย 24 ถึงบริเวณบ้านนายอำนวย วงศ์พล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
photo ประชาสัมพันธ์ การรับคำขอช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (ผ่านออนไลน์) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
photo ประชาสัมพันธ์ เบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดฯ และหัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่มีความชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 116 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหัวแรตการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
photo ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
1 - 20 (ทั้งหมด 144 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8