เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
insert_drive_file คำสั่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบอำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่ง การแบ่งโครงสร้างการบริหารภายใน การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่ง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คำสั่ง กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คำสั่ง มอบอำนาจและมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่ง ผอ.กองช่าง มอบอำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่ง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่ง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมอบอำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่ง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลในตำแหน่ง เลขานุการ/กรรมการ กองทุนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file เรื่อง การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2