เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ที่อยู่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30410 โทร 044-300738 / 044-300739


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 11
folder ประเภท บริหารท้องถิ่น
insert_drive_file 1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) grade
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

folder ประเภท อำนวยการท้องถิ่น
insert_drive_file 2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file 2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file 2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file 2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file 2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง) grade
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file 2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง) grade
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file 2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file 2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

folder ประเภท วิชาการ
insert_drive_file 3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) grade
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file 3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) grade
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) grade
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file 3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) grade
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file 3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) grade
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file 3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) grade
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file 3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) grade
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file 3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

folder ประเภท ทั่วไป
insert_drive_file 4101เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file 4102เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file 4103เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file 4201เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) grade
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file 4202เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file 4203เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file 4204เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส) grade
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file 4301เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file 4302เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) grade
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file 4401เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 094-2206669
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 094-2206669
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร